Granparte

Ürəkaçan interyerin yaradılması çətin və usandırıcı bir işdir. Əvvəla, əsas formaların ahəngini düşünüb harmonik mühit yaratmaq, məkanı bəzəyərkən materialların praktiki üstünlüklərini vurğuluyacaq rəng və çalarları seçmək lazımdır. Bu kimi məsələləri həll etdikdə, ilk növbədə interyerin təməlini təşkil edəcək baza elementlərə diqqət yetirmək vacibdir. Digər sözlərlə desək, özüldən təfsilata doğru irəliləmək gərəklidir.

 

Sözsüz, hər bir interyerin təməli döşəmədir. İşıq, döşəmənin səthindən əks olunaraq, otağın rəng tonunu təyin edir. Bundan əlavə, döşəmə olduqca əhəmiyyətli, toxunulmaqla duyulan (lamisə) mühitdir. Döşəmə üzərinə ayaq basdıqca, bu və ya digər yer barədə ilkin təəssürat əldə edirik. Əgər biz mənzilimizdə etibarlılıq, möhkəmlik, davamlılıq, eləcə də zəriflik, səmimiyyət və mehribançılıq hisslərini yaratmaq istəyiriksə, döşəməyə atdığımız hər addım, hər toxunuş bu hissləri ötürməlidir.

Bununla belə, döşəmələrə qarşı irəli sürülən daha praktiki tələblər də mövcuddur: ekoloji təmizlik, təhlükəsizlik, davamlılıq. Onları nəzərə almaq və uyğunlaşdırmaq zəruridir.

 

Məhz bu səbəblərə görə rahatlıq sevənlərin başlıca seçimi parketdir. Şübhəsiz

Ürəkaçan interyerin yaradılması çətin və usandırıcı bir işdir. Əvvəla, əsas formaların ahəngini düşünüb harmonik mühit yaratmaq, məkanı bəzəyərkən materialların praktiki üstünlüklərini vurğuluyacaq rəng və çalarları seçmək lazımdır. Bu kimi məsələləri həll etdikdə, ilk növbədə interyerin təməlini təşkil edəcək baza elementlərə diqqət yetirmək vacibdir. Digər sözlərlə desək, özüldən təfsilata doğru irəliləmək gərəklidir.

 

Sözsüz, hər bir interyerin təməli döşəmədir. İşıq, döşəmənin səthindən əks olunaraq, otağın rəng tonunu təyin edir. Bundan əlavə, döşəmə olduqca əhəmiyyətli, toxunulmaqla duyulan (lamisə) mühitdir. Döşəmə üzərinə ayaq basdıqca, bu və ya digər yer barədə ilkin təəssürat əldə edirik. Əgər biz mənzilimizdə etibarlılıq, möhkəmlik, davamlılıq, eləcə də zəriflik, səmimiyyət və mehribançılıq hisslərini yaratmaq istəyiriksə, döşəməyə atdığımız hər addım, hər toxunuş bu hissləri ötürməlidir.

Bununla belə, döşəmələrə qarşı irəli sürülən daha praktiki tələblər də mövcuddur: ekoloji təmizlik, təhlükəsizlik, davamlılıq. Onları nəzərə almaq və uyğunlaşdırmaq zəruridir.

 

Məhz bu səbəblərə görə rahatlıq sevənlərin başlıca seçimi parketdir. Şübhəsiz,

Ürəkaçan interyerin yaradılması çətin və usandırıcı bir işdir. Əvvəla, əsas formaların ahəngini düşünüb harmonik mühit yaratmaq, məkanı bəzəyərkən materialların praktiki üstünlüklərini vurğuluyacaq rəng və çalarları seçmək lazımdır. Bu kimi məsələləri həll etdikdə, ilk növbədə interyerin təməlini təşkil edəcək baza elementlərə diqqət yetirmək vacibdir. Digər sözlərlə desək, özüldən təfsilata doğru irəliləmək gərəklidir.

 

Sözsüz, hər bir interyerin təməli döşəmədir. İşıq, döşəmənin səthindən əks olunaraq, otağın rəng tonunu təyin edir. Bundan əlavə, döşəmə olduqca əhəmiyyətli, toxunulmaqla duyulan (lamisə) mühitdir. Döşəmə üzərinə ayaq basdıqca, bu və ya digər yer barədə ilkin təəssürat əldə edirik. Əgər biz mənzilimizdə etibarlılıq, möhkəmlik, davamlılıq, eləcə də zəriflik, səmimiyyət və mehribançılıq hisslərini yaratmaq istəyiriksə, döşəməyə atdığımız hər addım, hər toxunuş bu hissləri ötürməlidir.

Bununla belə, döşəmələrə qarşı irəli sürülən daha praktiki tələblər də mövcuddur: ekoloji təmizlik, təhlükəsizlik, davamlılıq. Onları nəzərə almaq və uyğunlaşdırmaq zəruridir.

 

Məhz bu səbəblərə görə rahatlıq sevənlərin başlıca seçimi parketdir. Şübhəsiz,

bu material yuxarıda təsvir olunmuş bütün tələblərə uyur. Onu da qeyd edək ki, parket istənilən interyer ilə -  istər sərt ingilis üslubunda tərtib olunmuş iş otağı, istər yayğın italyan üslubuna aid qonaq otağı, istərsə nağıl və sehr dolu uşaq otağı ilə - uyğun gəlir.

Sözsüz, hər məkan üçün interyeri tamamlayacaq ayrıca parket növü nəzərdə tutulmuşdur. Bu səbəbdən  təqdim olunan təbii ağac parketləri qiymət, faktura, çalar və kontur kimi parametrlər üzrə zəngin müxtəlifliyə malikdir.

Bu cür parketlərin bir nümunəsi yüksək italyan keyfiyyətinə malik “Gran Parte”-dir (“Gran Parte” hərfi mənada “əsas hissə” deməkdir). Məhz İtaliyalı sənətkarlar əsrlər boyunca ağac işlənməsi və emalının ustadları kimi tanınır: bu iddianı təsdiq etmək üçün maestro Stradivari, Qvarneri və Amatinin adlarını çəkmək kifayətdir. Məşhur italyan usta və əsnafları ağacdan musiqi alətləri, ecazkar mebel dəstləri, yaxta və qandollar tikib quraşdıraraq, klassik İtaliya ənənələrini yaşadırlar. Bu sənətkarlıq nümunələri “Gran Parte” parket növünün yaradılmasına təkan vermişdir.

Kolleksiyalarımız ilə tanış olaraq, siz hər bir interyer ilə uyğun gələn, sizi uzun illər boyunca sevindirəcək məhsulu tapa bilərsiniz.